Aktualność

Testy po ukraińsku do badań online

Informujemy, że testy w języku ukraińskim są już dostępne na Platformie do badań online przygotowanej przez Giunti Psychometrics for Ukraine.

Są to:

  • Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 MMPI®-2,
  • Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i Zaburzeń Współwystępujących Conners-3
  • Inwentarz Depresji Becka BDI-2
  • Inwentarz Lęku Becka BAI-2
  • Zestaw Kwestionariuszy Becka dla Dzieci i Młodzieży BYI-2.

Dokładne informacje na stronie Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Testy po ukraińsku do badań online już dostępne! | Pracownia Testów Psychologicznych (practest.com.pl)


Więcej aktualności
Oddziały

Rozmowa z Aleksandrą Pyrek o świecie osób g/Głuchych

PTP Różne

Przegląd Psychologiczny - kalendarz publikacyjny

Zarząd Główny

Stanowisko naukowych towarzystw psychologicznych w sprawie komunikowania o traumie dziecięcej