Ustawa o zawodzie psychologa

                                                          Ustawa o zawodzie psychologa

Poniżej załączamy kolejne dokumenty ilustrujące tok prac nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa, która – po latach oczekiwań - ma doprowadzić wreszcie do pełnego uregulowania statusu prawnego zawodu psychologa.