Wszystkie Aktualności

Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte (WISC-V)

Różne

Poszukiwani psychologowie do pracy w OZSS Sądu Okręgowego w Warszawie

Różne Zarząd Główny

Komunikat Zarządu Głównego w sprawie zatrudniania psychologów z Ukrainy

Placówki PTP PTP Szkolenia

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

PTP Zarząd Główny

Komunikat Zarządu Głównego o zmianach opłat rekomendacyjnych

Różne

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie poszukuje specjalistów

Różne

Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie publikacji MEN

PTP

PTP POMOC W STANIE EPIDEMII KORONAWIRUSA