Aktualność

Ogłoszenie dla psychologów posiadających dostęp do informacji niejawnych

Zarząd Główny PTP na prośbę Komendy Rejonowej Policji w Warszawie udostępnia informację o poszukiwaniu psychologa z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne.

Komenda Rejonowa Policji Warszawa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ prowadzi za l.dz. PG-K-II-191/2023 postępowanie przygotowawcze, w którym zachodzi potrzeba powołania psychologa który posiada dostęp do informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu zapytanie, wraz z danymi kontaktowymi funkcjonariusza prowadzącego postępowanie celem bezpośredniego skontaktowania się ewentualnego zainteresowanego.

Odpowiedzi proszę udzielić na numer fax: 047 723 83 01 lub adres mailowy izabela.tchorzewska@ksp.policja.gov.pl . W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszem prowadzącym postępowanie mł. asp. Izabela Tchorzewska tel: 047 723-81-19


Więcej aktualności
Oddziały

Dzień Walki z Depresją - OT Kielce

Oddziały

Ogólnopolski dzień walki z depresją - Oddział Terenowy w Warszawie

Oddziały

Międzynarodowy Dzień Psychologa - Oddział Terenowy PTP w Krakowie