Aktualność

Komunikat Zarządu Głównego w sprawie zatrudniania psychologów z Ukrainy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 kwietnia 2022 r., poz. 830 została opublikowana ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.
Na wniosek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego skierowany 8 marca br. do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, także do Ministerstw Zdrowia i Edukacji i Nauki, w art. 64a cytowanej ustawy, uregulowana została możliwość zatrudniania psychologów z Ukrainy.

Od dnia 24 lutego br. przez okres 18 miesięcy obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, posiadający dyplom :

  1. jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia albo
  2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia i II stopnia na kierunku psychologia

- zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego specjalisty na kierunku psychologia albo magistra na kierunku psychologia, może świadczyć usługi psychologiczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.


Więcej aktualności
Oddziały Różne

Webinar: EUROPSY - jakie znaczenie ma certyfikat? oraz DEPRESJA vs WYPALENIE ZAWODOWE oraz CHAD w ICD11

Oddziały

Olsztyn: Szkolenie dla interwentów 13-14.04.2024

KOMUNIKAT: zmiany w opłatach rekomendacyjnych