Przegląd Psychologiczny

"Przegląd Psychologiczny" jest organem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od roku 2021 jego współwydawcami są Polskie Towarzystwo Psychologiczne
i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Artykuły publikowane są w otwartym dostępie w dwóch wersjach językowych
– polskiej i angielskiej.

Więcej informacji na temat czasopisma: 
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp

Szanowni Państwo,

czasopismo Przegląd Psychologiczny (ISSN: 0048-5675, 70 punktów MEiN), będące organem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, umożliwia dostęp do publikowanych aktualnie artykułów. Poniżej przesyłamy krótkie opisy tekstów opublikowanych w czterech numerach wydanych w 2022 roku. Każdy z artykułów jest możliwy do pobrania w otwartym dostępie po kliknięciu na tytuł opisu.

Życzymy dobrej lektury i zapraszamy do współpracy z czasopismem: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp

Redakcja czasopisma Przegląd Psychologiczny

 

Tom 65 Nr 1 (2022)

BĘDZIESZ KOCHAĆ BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO

Jak rodzi się empatia? To pytanie zadają sobie psychologowie, ale też wychowawcy – rodzice, nauczyciele, terapeuci. W jakim stopniu rozwojowi empatii sprzyja koncentracja na innych a w jakim na sobie? Czy dbanie o własne bezpieczeństwo i osobisty rozwój, sprzyja skłonności do empatii i altruizmu, czy wręcz przeciwnie prowadzi do egoizmu i koncentracji na własnych potrzebach. W artykule „Będziesz kochać bliźniego swego jak siebie samego” dowiesz się czy, i w jakim stopniu, gotowość do opiekowania się sobą może prowadzić do dojrzałej empatii.

STRATEGIE UNIKOWE W RADZENIU SOBIE Z KONFLIKTEM

Dlaczego niektórzy młodzi ludzie w sytuacjach konfliktu społecznego wybierają raczej unikanie niż aktywne radzenie sobie? W jakim stopniu cechy osobowości a w jakim uwarunkowania rodzinne pozwalają przewidzieć wybór takich strategii. Danuta Borecka-Biernat poszukując odpowiedzi na te pytania przeprowadziła badania na grupie niemal 900 gimnazjalistów. Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie płyną z nich wnioski, przeczytaj artykuł.

WARTOŚCI RODZINNE A TRWAŁOŚĆ ZWIĄZKÓW

Co sprzyja szczęśliwym i stabilnym związkom? Kto powinien zadać sobie to pytanie? Czy ci, którzy stoją przed wyborem partnera na życie? A być może rodzice, którzy w procesie wychowania niejako „programują” relacje interpersonalne swoich dzieci. Katarzyna Walęcka-Matyja oraz Aleksandra Banach w swoich badaniach poszukują odpowiedzi na pytania: czy wartości rodzinne współwystępują z jakością relacji interpersonalnych i wpływają na związki długoterminowe? Jeśli chcesz się dowiedzieć, przeczytaj.

JAK BADAĆ WSTYD I POCZUCIE WINY

Wstyd i poczucie winy to jedne z głównych tematów poruszanych w gabinetach psychologów. Jak je zobiektywizować i mierzyć? Czy psychologiczne testy są w stanie sprostać takiemu zadaniu? Artur Adamczyk wraz z Adamem Sobolewskim dokonali polskiej adaptacji kwestionariusza TOSCA-3, opartego na scenariuszach. Jeśli interesuje cię w jaki sposób używać tego narzędzia przeczytaj ich artykuł.

PRACA Z CIAŁEM W ZABURZENIACH ODŻYWIANIA

Zaburzenia odżywiania to temat nienowy. Jednak ich wysyp wśród młodych ludzi, szczególnie w okresie popandemicznym, stanowi poważny problem społeczny. Pojawiają się nowe pomysły terapeutyczne oparte przede wszystkim na koncepcjach poznawczo-społecznych i psychodynamicznych. Rozwija się też nurt pracy z ciałem, jak np. joga czy terapia tańcem i ruchem. Czy mają one podstawy naukowe? Czy ich rezultaty są sprawdzone empirycznie? Emilia Korsak dokonała systematycznego przeglądu badań dotyczących wpływu różnego rodzaju interwencji opartych na metodach pracy z ciałem na obraz ciała osób z zaburzeniami odżywiania lub zagrożonych zaburzeniami odżywiania typu anoreksja. Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie płyną z nich wnioski to zachęcamy do przeczytania artykułu.

 

Tom 65 Nr 2 (2022)

ZDROWIE I CHOROBA WEDŁUG ICD-11

Magdalena Smaś-Myszczyszyn i Remigiusz Ryziński  przedstawiają podsumowanie najważniejszych zmian w obrębie zaburzeń seksualnych i zdrowia seksualnego, które wprowadza najnowsza rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI SEKSUALNYMI

Przegląd Psychologiczny prezentuje zalecenia dotyczące pracy psychologicznej z osobami reprezentującymi mniejszości seksualne zgodne ze stanowiskiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego Bądź na bieżąco z zagadnieniem pracy psychologiczno-seksuologicznej. Zapoznaj się z publikacją!

JUŻ NIE TRANSPŁCIOWOŚĆ A NIEZGODNOŚĆ PŁCIOWA

Co oznaczają zmiany w klasyfikowaniu transpłciowości w ICD-11? Czy oznacza to, że od tej pory F64.0 z ICD-10 przestanie być diagnozowane? Czy kiedy ICD-11 wejdzie w życie w Polsce, to stare diagnozy przestaną być aktualne i trzeba będzie stawiać nowe? Jakie przełożenie ICD-11 ma na proces diagnostyczny? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź w artykule naukowym Marty Dory.

SOJUSZ CBT I FIZJOTERAPII

W swoim artykule Marta Rawińska i Małgorzata Starzec-Proserpio przedstawiają wartość pracy zespołowej w zakresie leczenia pacjentów zgłaszających trudności emocjonalne, psychiczne i seksualne. Więcej o  technikach psychoterapii poznawczo-behawioralnej (cbt) oraz fizjoterapii uroginekologicznej w leczeniu lęku i bólu genitalno-miedniczego dowiesz się w numerze 2. Przeglądu Psychologicznego.

KOMPULSYWNA MASTURBACJA

Przegląd Psychologiczny zaprasza do zapoznania się z przypadkiem kompulsywnej masturbacji u pacjenta z rysem osobowości obsesyjno-kompulsywnej. Autorki przyglądają się w swojej pracy w jaki sposób wczesnodziecięca sytuacja psychologiczna pacjenta wpływa na rozwój jego seksualności i konstrukcję osobowości.

ONA MA SIŁĘ

Czym jest pożądanie? Czego się wstydzimy? Jak fantazjujemy? Natalia Pilarska recenzuje bestselerowy poradnik Emily Nagoski, która obala mity dotyczące kobiecej seksualności i radzi jak pokochać własne ciało. Nie przegap! Przeczytaj!

 

Tom 65 Nr 3 (2022)

WYSOKA WRAŻLIWOŚĆ … CO TO TAKIEGO?

Badacze pod kierunkiem Moniki Baryły-Matejczuk z Instytutu Psychologii i Nauk o Człowieku zaprezentowali systematyczny przegląd literatury i wieloaspektową analizę pojęcia wysokiej wrażliwości. Badania dowodzą niezależności cechy wrażliwość przetwarzania sensorycznego od innych, takich jak neurotyzm czy introwersja. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

POJĘCIE PERFEKCJONIZMU ODKRYTE NA NOWO

Pracownicy Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości dzielą się z Czytelnikami najnowszą wiedzą na temat perfekcjonizmu, omawiają przeprowadzone w ostatnich latach badania oraz prezentują ewolucję poglądów na rozwój i znaczenie perfekcjonizmu. Nie bądź w tyle … Pobierz artykuł i  przeczytaj!

O ROLI PRĘŻNOŚCI PSYCHICZNEJ

Elżbieta Talik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prezentuje wyniki badań empirycznych o mediacyjnej roli prężności psychicznej w relacji między martwieniem się a strategiami radzenia sobie ze stresem u młodzieży. Jeśli potrzebujesz wiedzieć czym jest supresja, na czym polega mediacyjna rola prężności, poznać interesujące narzędzia pomiarowe, to ten artykuł jest dla Ciebie.

ZNACZENIE WSPOMNIEŃ WE WCZESNEJ FAZIE PSYCHOTERAPII

Bartosz Zalewski z Ośrodka Terapeutyczno-Szkoleniowego Kontrakt w Warszawie zastanawia się nad rolą pamięci autobiograficznej podczas wczesnej psychoterapii i możliwością użycia jej różnorodnych  funkcji w praktyce diagnostycznej w psychoterapii par. Jeśli pracujesz w gabinecie … ten artykuł musisz przeczytać.

30-LAT SEKCJI PSYCHOLOGII ZDROWIA … PO KONFERENCJI

Zdrowie i choroba w trakcie pandemii COVID-19, panaceum na  izolację, uczenie i oduczanie się bólu. To wszystko i o wiele więcej podczas konferencji. A w Przeglądzie Psychologicznym podsumowanie tego wydarzenia.

 

Tom 65 Nr 4 (2022)

ETYKA PSYCHOLOGICZNEJ DIAGNOZY PRZESIEWOWEJ W SZKOLE

Jak działać zgodnie z etyką psychologiczną i regulacjami prawnymi prowadząc diagnozę przesiewową w szkole? Dorota Bednarek analizuje tę kwestię w oparciu o hipotetyczny, choć oparty na faktach, przykład z praktyki. Opisuje zarówno rozwiązania niewłaściwe, jak i proponuje strategie zgodne z prawem i etyką zawodową.

MITY NA TEMAT EMOCJI. KONSEKWENCJE I SPOSOBY PRACY

Chłopaki nie płaczą. Dziewczyny nie krzyczą. Te hasła przesiąknęły do języka i są naszą polską codziennością. Tylko czy to na pewno dobra droga? Monika Sawicka prezentuje ścieżki formowania się negatywnych przekonań na temat emocji, ich konsekwencje zdrowotne, ale przede wszystkim kierunki terapeutyczne, z których możemy skorzystać w pracy z tymi przekonaniami.

O BADANIU JAKOŚCI PRZYMIERZA TERAPEUTYCZNEGO

Przegląd Psychologiczny publikuje wyniki analiz przygotowanych przez Tomasza Prusińskiego, prowadzonych na podstawie wieloletnich badań empirycznych dotyczące jakości pomiaru kwestionariuszem Przymierza w Działaniu. Jeśli chcesz poznać narzędzie do oceny przymierza psychoterapeutycznego pojawiające się pierwszy raz w polskiej wersji językowej to ten artykuł jest zdecydowanie dla Ciebie.

POMIAR ELASTYCZNEGO I OTWARTEGO MYŚLENIA

Czym jest myślenie otwarte i elastyczne? Czy można myśleć krytycznie bez otwartości i elastyczności w myśleniu? Czy we współczesnym świecie gdzie każdy ma prawo i możliwość do swobodnego wygłaszania swoich opinii jest jeszcze miejsce na refleksje, otwartość na perspektywę innego oraz weryfikację własnego stanowiska? Czy zmiana zdania może być cnotą? Anna Błaszczak i Marta Klocek dokonały adaptacji skali do pomiaru elastycznego i otwartego myślenia (POEM) stwarzając okazję do eksploracji tych zagadnień na gruncie polskim.

KODEKS ETYCZNY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ

Jakimi zasadami należy się kierować wydając opinie mające skutki prawne? Czego unikać w trosce o dobro klienta i rzetelne przeprowadzenie diagnozy? Co zrobić, gdy opracowane standardy są niewystarczające? Jakie są granice tajemnicy zawodowej? Beata Wójtowicz w swoim artykule prezentuje Kodeks diagnozy psychologicznej, który jest oficjalnym dokumentem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.