Przegląd Psychologiczny

"Przegląd Psychologiczny" jest organem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od roku 2021 jego współwydawcami są Polskie Towarzystwo Psychologiczne
i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Artykuły publikowane są w otwartym dostępie w dwóch wersjach językowych
– polskiej i angielskiej.

Więcej informacji na temat czasopisma: 
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp