Aktualność

Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie publikacji MEN

Stanowisko Komitetu Psychologii PAN

w sprawie publikacji "Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych"

przez Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.


Więcej aktualności
Oddziały

Rozmowa z Aleksandrą Pyrek o świecie osób g/Głuchych

PTP Różne

Przegląd Psychologiczny - kalendarz publikacyjny

Zarząd Główny

Stanowisko naukowych towarzystw psychologicznych w sprawie komunikowania o traumie dziecięcej