Aktualność

Komunikat Zarządu Głównego o zmianach opłat rekomendacyjnych

Od 10 marca 2022 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTP z dnia 19 czerwca 2013 r., zmieni się wysokość opłat rekomendacyjnych. Ustalone opłaty będą w wysokości brutto, tzn. będą zawierały w sobie należny podatek VAT.


Więcej aktualności
Oddziały

Rozmowa z Aleksandrą Pyrek o świecie osób g/Głuchych

PTP Różne

Przegląd Psychologiczny - kalendarz publikacyjny

Zarząd Główny

Stanowisko naukowych towarzystw psychologicznych w sprawie komunikowania o traumie dziecięcej