Rozpoczęcie kampanii
wyborczej do władz PTP
na kadencję 2022-2025

Zatrudnianie psychologów
z Ukrainy

Streszczenia opublikowanych artykułów rocznika 2021

KOMUNIKAT

W dniach 26 - 27 listopada 2022 r. odbędzie się w Warszawie Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Miejscem obrad będzie Ośrodek Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6. Rozpoczęcie obrad planowane jest w sobotę od godz. 10:30.
Porządek pierwszego dnia przewiduje sprawozdania, dyskusję i wybory władz Towarzystwa. Drugi dzień wypełni ciąg dalszy dyskusji i przyjęcie uchwał i wniosków.

Szkolenia

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2022-2024

Oddziały

Zaproszenie na Walne Zebranie Oddziału Terenowego PTP w Lublinie