Regulacja zawodu psychologa: co możemy jeszcze zrobić? Spotkanie "W stronę samorządu"

Certyfikacja EuroPsy dla uczelni,
doświadczonych praktyków
i psychologów wchodzących w zawód.

Przegląd Psychologiczny z nową punktacją MEiN
 

KOMUNIKAT


ZG PTP zwołał na 2-3 grudnia 2023r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w Hotelu Gromada w Warszawie, poświęcone następującym sprawom:

1. Rozpatrzenie nowelizacji regulaminu i wybór Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2022-2025.
2. Wykonanie Uchwały WZD nr 36 z 27.11.2022r. – rozpatrzenie wniosków 4-53
zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów 26-27.11.2022r.
3. Wykonanie Uchwały WZD nr 37 z 27.11.2022r. – dyskusja o przyszłości PTP.
   

Delegaci Oddziałów PTP powinni dostać szczegółowe informacje w mailu z biura wysłanym 17.11.2023r.

Oddziały

WOT: PsychoZa Ekranem “20 000 gatunków pszczół” 6 grudnia

Nowości w Pracowni Testów Psychologicznych PTP