Rozpoczęcie kampanii
wyborczej do władz PTP
na kadencję 2022-2025

Zatrudnianie psychologów
z Ukrainy

Zgłaszanie propozycji publikacji
do numeru specjalnego
Przeglądu Psychologicznego

KOMUNIKAT

Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie może pozostać milczące wobec tragedii, jaka dzieje się w Ukrainie. Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na naród ukraiński i apelujemy o jak najszybsze zakończenie wojny wyniszczającej strony konfliktu.

PTP

Żegnamy dr Annę Ciechanowicz

Oddziały PTP Zarząd Główny

Komunikat w sprawie Oddziału PTP w Warszawie