Certyfikacja EuroPsy dla uczelni,
doświadczonych praktyków
i psychologów wchodzących w zawód.

Zatrudnianie psychologów
z Ukrainy

Streszczenia opublikowanych artykułów rocznika 2021

KOMUNIKAT

W dniach 26 - 27 listopada 2022 r. odbędzie się w Warszawie Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Miejscem obrad będzie Ośrodek Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6. Rozpoczęcie obrad planowane jest w sobotę od godz. 10:30.
Porządek pierwszego dnia przewiduje sprawozdania, dyskusję i wybory władz Towarzystwa. Drugi dzień wypełni ciąg dalszy dyskusji i przyjęcie uchwał i wniosków.

Placówki PTP Szkolenia

IPZ - STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA PAR

Placówki PTP Szkolenia

IPZ - STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ