ZASŁUŻONY DLA POLSKIEJ PSYCHOLOGII

                                                        Zasłużony dla polskiej psychologii

odznaczenie przyznawane przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP
zgodnie z art. 18 Statutu PTP

Regulamin

Data przyznania 2018 rok

Wanda Badura-Madej (Kraków)
Adam Biela (Lublin)
Marta Bogdanowicz (Gdańsk)
Jerzy Brzeziński (Poznań)
Czesław Czabała (Warszawa)
Aleksandra Jaworowska (Warszawa)
Małgorzata Kościelska (Bydgoszcz)
Ida Kurcz (Warszawa)
Jerzy Mellibruda (Warszawa)
Janusz Reykowski (Warszawa)
Helena Sękowa (Poznań)
Jan Strelau (Warszawa)