Zgłaszanie propozycji publikacji do Przeglądu Psychologicznego

Czasopismo Przegląd Psychologiczny serdecznie zaprasza do zgłaszania propozycji publikacji w ramach numeru tematycznego „Kryzys wiarygodności w psychologii – przyczyny, przejawy, rozwiązania”. Numer tematyczny 66(1) jest planowany do wydania w 2023 roku. Informacje o planowanym numerze znajdziecie Państwo na platformie internetowej czasopisma: 
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/20 

Uwaga! Przedłużenie terminu zgłoszeń do 30 września!