Lista konsultantów wojewódzkich.

Konsultanci w dziedzinie psychologii klinicznej

Obszar

Tytuł, imię i nazwisko

Kontakty

krajowy

Dr n. hum.
Bernadetta Izydorczyk

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania
„Dąbrówka”
ul. Asnyka 10, 44-122 Gliwice
tel. 32 282-84-70
fax. 32 238-34-70 wew. 10
Instytut Psychologii
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
Tel. 32 359-97-16
b.izydorczyk@interia.pl
oln@psychoterapia-silesia.pl
ips@us.edu.pl

dolnośląskie

mgr Birutè Čupaila-
Tomaszewska

ul. Januszowicka 11C m. 12
53-135 Wrocław
tel. 71 786-90-02
birute500@wp.pl

kujawsko-pomorskie

prof. dr hab. n. med. Alina
Borkowska

Katedra i Zakład Neuropsychologii
Klinicznej
Collegium Medicum w Bydgoszczy
UMK w Toruniu
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz
tel./fax. 52 585-37-02
tel. kom. 505-818-855
alab@cm.umk.pl

lubelskie

dr hab. n. med. Alicja
Nasiłowska-Barud

Zakład Psychologii Klinicznej
UM w Lublinie,
ul. W. Chodźki 6, 20-093 Lublin,
tel. 81 4486860,
alicja.nasilowska-barud@umlub.pl

lubuskie

mgr Izabela
Sumińska

ul. Grobla 29
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. kom. 693 884 370

łódzkie

Dr nauk med. Leonard
Szafraniec

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny
WAM UM w Łodzi - Centralny
Szpital Weteranów
Poradnia Psychologiczna
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
42 639 36 63
601 978 592
szafran_m@o2.pl

małopolskie

dr n. hum. Mirosława Jawor

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Psychiatrii Dorosłych,
Dzieci i Młodzieży,
ul. Kopernika 21 A, 31-501 Kraków,
tel. 12 424 87 54,
fax. 12 424 87 39
mjawor@su.krakow.pl

mazowieckie

dr Aleksandra Kühn-
Dymecka

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Przychodnia Przykliniczna
ul. Sobieskiego 9, 02 957 Warszawa
tel. 22 458 25 34,
fax 22 842 40 34
dymecka@ipin.edu.pl

opolskie

mgr Joanna Więcek - Mika

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 1a
47-370 Zielina
Tel. 505 688 966
joannamika@op.pl

podlaskie

wakat

 

podkarpackie

dr n. med.
Jonathan Britmann

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza
w Pruszkowie
Psychiatryczny Zespół Leczenia
Środowiskowego
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków
tel. 22 73910 74
www.psych.edu.pl/szpital
zls@psych.edu.pl

pomorskie

dr hab.n. społ. Małgorzata
Lipowska

Uniwersytet Gdański
Instytut Psychologii
ul. Bażyńskiego 4, 80 - 952 Gdańsk
58 523 43 24
malgorzata.lipowska@ug.edu.pl

śląskie

dr n. hum. Katarzyna
Sitnik-Warchulska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Psychologii
ul. Medyków 12
40-752 Katowice
tel. 32 208 86 45
tel. kom. 507 077 179
k.sitnikwarchulska@gmail.com

świętokrzyskie

wacat

 

warmińsko-mazurskie

mgr Ewa Koziatek-
Maślanka

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego
Al. Wojska Polskiego 35
10-228 Olsztyn
tel. 89 678 53 95
koziak1@o2.pl

wielkopolskie

mgr Jadwiga Migaszewska-
Majewicz

Zakład Psychologii Dziecka
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem
ul. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań
tel. 61 850 63 01
61 852 04 58
fax 61 852 98 06
jagodamaj@interia.pl

zachodniopomorskie

dr n. med. Ryszard Kamiński

Zachodniopomorski Instytut
Psychoterapii
ul. Królowej Korony Polskiej 26/1-1a
70-480 Szczecin
tel/fax. 91 422 60 60
tel. kom. 502 444 270
kamir60@interia.pl
kaminski@zip.org.pl