Aktualność

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w Warszawie

Komunikat Zarządu Głównego dla członków Oddziału PTP w Warszawie

Na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 3 i 4 statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Zarząd Główny zwołuje  

Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 17.00 w pierwszym terminie i 17.15 w II terminie

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania odbędą się w Auli Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, parter.

Szanowni Państwo,  

Zarząd Główny PTP podjął w dniu 9 bm. uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w Warszawie w dniu 30 bm. z następującym porządkiem obrad: 1) wybór nowego Zarządu Oddziału; 2) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTP planowane na 25-26 listopada br.; 3) wolne wnioski.

Zarząd Główny PTP gorąco zachęca Państwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu. W imieniu Zarządu Głównego serdecznie Państwa – Członkinie i Członków Oddziału w Warszawie - pozdrawiam i zapraszam. Przedstawiciele Zarządu Głównego będą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu i oczekują spotkania z Państwem w licznym gronie.

Do tych z Państwa, których adres e-mail jest prawidłowy w zasobach Oddziału w Warszawie i w biurze ZG PTP zaproszenie dotrze droga elektroniczną. Tych z Państwa, którzy zechcą uzupełnić adres e-mail, prosimy o elektroniczny kontakt z biurem ZG PTP.

Za Zarząd Główny
dr Krystyna Teresa Panas
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


Więcej aktualności
Oddziały

WOT: PsychoZa Ekranem “20 000 gatunków pszczół” 6 grudnia

Nowości w Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Przymierze w superwizji - znaczenie więzi między superwizorem a superwizantem