Aktualność

Żegnamy dr Annę Ciechanowicz

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy
długoletnią członkinię PTP

Doktor Annę Ciechanowicz

współtwórczynię i wieloletnią dyrektorkę Pracowni Testów
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
odznaczoną za działalność na rzecz naszego stowarzyszenia
Odznaką „Za zasługi dla PTP”.
Żegnamy wybitnego psychologa, specjalistkę w dziedzinie psychometrii,
twórczynię i współtwórczynię licznych testów psychologicznych,
świetną organizatorkę i doskonałą redaktorkę.
Psychologowie przez wiele lat korzystali z Jej bogatej wiedzy profesjonalnej.

Synowi Michałowi i Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przewodnicząca i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Koleżanki i Koledzy z PTP


Więcej aktualności
Szkolenia

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2022-2024

Oddziały

Zaproszenie na Walne Zebranie Oddziału Terenowego PTP w Lublinie

Oddziały

Nowy Zarząd WOT PTP zaprasza członków Oddziału na Nadzwyczajne Walne Zebranie 29 września br.