Aktualność

Żegnamy dr Annę Ciechanowicz

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy
długoletnią członkinię PTP

Doktor Annę Ciechanowicz

współtwórczynię i wieloletnią dyrektorkę Pracowni Testów
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
odznaczoną za działalność na rzecz naszego stowarzyszenia
Odznaką „Za zasługi dla PTP”.
Żegnamy wybitnego psychologa, specjalistkę w dziedzinie psychometrii,
twórczynię i współtwórczynię licznych testów psychologicznych,
świetną organizatorkę i doskonałą redaktorkę.
Psychologowie przez wiele lat korzystali z Jej bogatej wiedzy profesjonalnej.

Synowi Michałowi i Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przewodnicząca i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Koleżanki i Koledzy z PTP


Więcej aktualności
Oddziały PTP Zarząd Główny

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w Warszawie

Oddziały PTP Zarząd Główny

Komunikat w sprawie Oddziału PTP w Warszawie

Oddziały PTP Konferencje

Konferencja "Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży ...