Aktualność

Międzynarodowy Dzień Psychologa pt. Quo vadis Psychologio?

ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ma zaszczyt zaprosić na konferencję z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PSYCHOLOGA 2023 pt. QUO VADIS PSYCHOLOGIO? która odbędzie się 25 lutego 2023 roku (sobota) o godzinie 16.00 w HOTELU POLONIA przy ul. Basztowej 25 w Krakowie (Sala Teatralna). Więcej informacji na stronie: dzien-psychologa.konferencjeokptp.pl

 

Mija 70 lat od wydania jednej z najbardziej poczytnych pozycji Hansa Jurgena Eysencka „Uses and Abuses of psychology”. Publikacja ta uznawana za dotąd najlepszy podręcznik wprowadzający do psychologii poprzedziła serię takich pozycji jak tłumaczony na język polski „Sens i nonsens w psychologii” czy „Fact and Fiction in Psychology”. Jak wiadomo z rozmaitych doniesień sam autor tych dzieł chadzał również po bezdrożach nauki i część jego dorobku została bardzo krytycznie oceniona. Tytuły tych wybranych prac prowokują do zastanowienia się nad obecną kondycją psychologii jako nauki oraz praktyki psychologicznej.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa 2023, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza do dyskusji nad tym, co aktualnie dzieje się w psychologii polskiej. Spotkamy się w gronie przedstawicieli różnych dyscyplin, aby wspólnie porozmawiać o tym:

  1. Dokąd zmierza psychologia w Polsce?
  2. Jaki jest/być powinien status naszego zawodu (regulacja prawna)?
  3. Kim jest/ być powinien dobrze wykształcony psycholog?
  4. Czego potrzebują praktycy, aby ich prawa były chronione i mogli zadbać o wysoką jakość świadczonych usług psychologicznych?

Te i wiele innych pytań stawiają sobie psycholodzy w obecnych czasach, w których coraz więcej mówi się o naszym zawodzie. Liczymy na konstruktywną dyskusję, dzielenie się refleksjami i doświadczeniem, zarówno przez młodych adeptów psychologii, jak i doświadczonych profesjonalistów. Każdy głos ma znaczenie i żaden nie ma uprzywilejowanego statusu. Tylko razem możemy zadbać o zachowanie autonomii i niezależności zawodowej psychologii jako profesji.

16.00 – 16.30 Rejestracja  
 16.30 – 17.00  Otwarcie konferencji. Wprowadzenie.
Dr Anna Knobloch-Gala, Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP
 17.00 – 17.45 PANEL DYSKUSYJNY pt. Quo Vadis psychologio?
z udziałem przedstawicieli różnych obszarów działalności psychologów
 17.45 – 19.00  Dyskusja z osobami uczestniczącymi w konferencji
 19.00 – 19.15  Podsumowanie. Zakończenie konferencji.
Dr Anna Knobloch-Gala, Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP
 19.30  Uroczysta kolacja w restauracji Hotelu Polonia.

W celu zarejestrowania prosimy używać formularza rejestracji.

Adres mailowy: dzien-psychologa2023@ptp.krakow.pl


Więcej aktualności
Oddziały

WOT: PsychoZa Ekranem “20 000 gatunków pszczół” 6 grudnia

Nowości w Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Przymierze w superwizji - znaczenie więzi między superwizorem a superwizantem