Aktualność

IPZ - STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Instytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do uczestnictwa w maju 2023 roku w kolejnej edycji Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej.

Program szkolenia zapewnia uczestnikom przede wszystkim możliwość rozwijania praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi.
Obejmuje wiedzę na temat specyfiki sytuacji kryzysowych oraz ćwiczenia z zakresu rozwijania umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i organizowania pomocy psychologicznej dla osób znajdujących się w kryzysie.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównie psychologów, pedagogów, socjologów oraz studentów tych kierunków.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otrzymują rabat w wysokości 15%.

Uczestnikami szkolenia są m.in. pracownicy instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, placówek
oświatowo–wychowawczych i kuratoryjnych, organizacji pozarządowych.

Pierwszy poziom szkolenia obejmuje 270 godzin, w tym dwa treningi (interpersonalny i intrapersonalny) oraz warsztaty rozwijające umiejętności budowania kontaktu z klientem i podejmowania oddziaływań w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.
Osoby zainteresowane mogą kontynuować szkolenie na drugim poziomie (150h), który umożliwia
doskonalenie umiejętności prowadzenia interwencji skierowanych do osób znajdujących się w specyficznych sytuacjach kryzysowych (przemoc, choroba nagła i przewlekła, uzależnienie, doświadczenie traumy, żałoba) oraz korzystanie z superwizji pracy z klientem.

Zajęcia rozpoczynają się w maju 2023r.

Koordynator szkolenia - mgr Anna Gromińska.

Więcej informacji (w tym formularz zgłoszenia) pod linkiem: IPZ


Więcej aktualności
Konferencje

Patronat: Konferencja "Rodzice i dzieci w obliczu epidemii lęku"

Placówki PTP Szkolenia

SZKOLENIE PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Różne

Przegląd Psychologiczny z nową punktacją MEiN