Walne Zgromadzenie Delegatów PTP - Warszawa 2022

W dniach 26 - 27 listopada 2022 r. odbędzie się w Warszawie Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Miejscem obrad będzie Ośrodek Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6.

Porządek obrad przewiduje:

I dzień obrad: rozpoczęcie 10.30 w I terminie; 10.45 w II terminie

 • I dzień obrad: I część obrad od godz. 10.45 do 13.00
 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Komisji Mandatowej.
 3. Wybór przewodniczącego / przewodniczących Walnego Zgromadzenia
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Sprawozdanie - informacja Zarządu Głównego
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 9. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 10. Rozpoczęcie dyskusji nad sprawozdaniami
 • I dzień obrad: II część obrad w godzinach 14.00 - 21.00
 1. Kontynuowanie dyskusji nad sprawozdaniami
 2. Absolutorium dla Zarządu Głównego
 3. Wybór przewodniczącego PTP
 4. Wybory Zarządu Głównego
 5. Wybory Głównej Komisji Rewizyjnej
 6. Wybór przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
 7. Wybory Sądu Koleżeńskiego I i II instancji
 8. Wybory delegatów do organizacji międzynarodowych
 9. Dyskusja o przyszłości PTP (w czasie wyborów)
 • II dzień obrad: III część obrad w godzinach 9.00 - 13.00
 1. Dyskusja o przyszłości PTP  cd.
 2. Przyjęcie uchwał i wniosków
 3. Akceptacja wniosków o przyznanie odznaczenia „Zasłużony dla PTP”
 4. Akceptacja wniosków o przyznanie odznaczenia „Zasłużony dla polskiej psychologii”
 • II dzień obrad: IV część obrad od godz. 14.00 do 15.00

  Podsumowanie i zamknięcie obrad

 

26 listopada:

10.00 - 10.30 Przerwa kawowa
13.00 - 14.00 Obiad
15.30 - 16.00 Przerwa kawowa
17.00 - 18.00 Kolacja

27 listopada:

8.00 - 9.00 Śniadanie
10.30 - 11.00 Przerwa kawowa
13.00 - 14.00 Obiad