Sytuacja w Ukrainie - stanowisko Zarządu Głównego PTP

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Warszawa, dnia 08 marca 2022 r.

"Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie" – pisał angielski poeta John Donne.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie może pozostać milczące wobec tragedii, jaka dzieje się w Ukrainie. Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na naród ukraiński i apelujemy o jak najszybsze zakończenie wojny wyniszczającej strony konfliktu.

Jednocześnie popieramy zaangażowanie w działania pomocowe kierowane do osób potrzebujących.

Członkowie Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego