Lista Ministra Zdrowia

Lista ministra zdrowia jednostek szkolących

w dziedzinie: Psychologia kliniczna

(stan na dzień 5.02.2013 r.)

L.p.

Jednostka organizacyjna/ specjalizująca

Dokładny adres

Województwo

Liczba miejsc szkoleniowych

1.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 98

Dolnośląskie

65

2.

Szpital Uniwersytecki im. dr. A.Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Psychiatrii (ul.Kurpińskiego 19)

85-094 Bydgoszcz ul.M.Skłodowskiej-Curie 9

Kujawsko-Pomorskie

40

3.

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.
M.Kaczyńskiego SPZOZ

20-442 Lublin ul.Abramowicka 2

Lubelskie

25

4.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Zakład Psychologii Klinicznej
(ul.Chodźki 6)

20-950 Lublin
Al.Racławickie 1

Lubelskie

30

5.

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi,
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

91-229 Łódź
ul.Aleksandrowska 159

Łódzkie

30

6.

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny
Instytut Stomatologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, Ośrodek
Kształcenia Psychologów Klinicznych
(ul.Czechosłowacka 8/10)

92-216 Łódź
ul.Pomorska 251

Łódzkie

30

7.

Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ

30-393 Kraków ul.Babińskiego 29

Małopolskie

26

8.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

31-501 Kraków
ul. Kopernika 36

Małopolskie

49

9.

Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera
w Krakowie sp. z o.o. - Szpital
Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera

31-826 Kraków
os.Złotej jesieni 1

Małopolskie

14

10.

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum
Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza,
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału LekarskiegoWUM

05-802 Pruszków,
ul.Partyzantów 2/4

Mazowieckie

12

11.

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ, Oddział Psychiatryczny i IV Klinika Psychiatryczna IPiN

01-809 Warszawa ul.Cegłowska 80

Mazowieckie

40

12.

Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie

00-665 Warszawa ul.Nowowiejska 27

Mazowieckie

9

13.

Instytut Psychiatrii i Neurologii

02-952 Warszawa, ul.Sobieskiego 9

Mazowieckie

95

14.

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr.
Stanisława Deresza w Choroszczy

16-070 Choroszcz
Plac Z.Brodowicza 1

Podlaskie

30

15.

Zakład Psychologii Klinicznej Katedry
Chorób Psychicznych Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego

80-952 Gdańsk,
ul.Dębinki 7

Pomorskie

70

16.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy w Katowicach

40-844 Katowice
ul.Kossutha 9

Śląskie

70

16.

NZOZ Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”

44-100 Gliwice, ul.Asnyka 10

Śląskie

24

17.

Wojewódzki Zespół Lecznictwa
Psychiatrycznego

10-228 Olsztyn, ul.Wojska Polskiego 35

Warmińsko - Mazurskie

12

18.

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

60-535 Poznań
ul. Polna 33

Wielkopolskie

25

19.

Szpital Kliniczny im. Heliodora
Święcickiego UM im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu,
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Chirurgii
Onkologii Gastroenterologicznej i
Chirurgii Plastycznej

60-355 Poznań ul.Przybyszewskiego 49

Wielkopolskie

3

20.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Psychologii

60-568 Poznań
ul.Szamarzewskiego 69

Wielkopolskie

50

21.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 AM, Katedra Psychiatrii AM w Poznaniu – Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Psychiatrii Dorosłych

60-572 Poznań ul.Szpitalna 27/33

Wielkopolskie

41

22.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. T.Sokołowskiego PAM, Katedra i Klinika Psychiatrii PAM (ul.Broniewskiego 26)

71-252 Szczecin ul.Unii Lubelskiej 1

Zachodniopomorskie

20

Suma miejsc:

786