List Konsultanta Krajowego.

List Konsultanta Krajowego.

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy,

           Mimo wielu trudności specjalizacja z psychologii klinicznej uzyskała status pozwalający na ugruntowanie naszego zawodu wśród służących ochronie zdrowia społeczeństwa.

           Stary tryb specjalizacji dwustopniowej odchodzi do historii, zaś nowy - jednostopniowy, ciągle jeszcze wzbudza dyskusje wśród psychologów. Tryb i kształt specjalizacji zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia powinien być nam wszystkim znany to jednak nadal kierowane są do mnie pytania z różnych regionów kraju.

           Uruchomienie tej informacji internetowej pozwoli na udzielanie odpowiedzi w sprawach ogólnych dotyczących specjalizacji tak, by wszyscy zainteresowani mogli się z nimi zapoznać.

           Kierując się dobrem każdej osoby zainteresowanej uzyskaniem specjalizacji przekazuję podstawowe informacje:

  1. Warunki i program specjalizacji dostępny jest na stronach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod adresem:

    www.cmkp.edu.pl


  2. Konsultanci Wojewódzcy są uprawnieni do podejmowania decyzji w sprawie specjalizacji w ich regionie. Lista poniżej.

  3. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem specjalizacji pełni kierownik specjalizacji , z którym należy uzgodnić kolejne kroki w trakcie realizowania programu specjalizacyjnego. Lista akredytowanych placówek umożliwiających specjalizację jest na stronie internetowej CMKP.

  4. Państwowy egzamin specjalizacyjny przeprowadzany jest dwa razy w roku (wiosna-jesień) w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

   Dr Bernadetta Izydorczyk
Konsultant Krajowy
                    w dziedzinie Psychologii Klinicznej