Ankieta dla psychologów posiadających i stopień specjalizacji.