Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Przedstawiamy wypracowane w szerokiej konsultacji standardy.

Projekt Standardów (opracowany przez A. Czerederecką) był poddawany szczegółowej analizie w kilku etapach w zespole specjalistów, w którego skład wchodzili: dr Magdalena Błażek, Maja Filipiak, dr Maria Kujawa, dr Adrian Kurcbart, dr A. Lewandowska-Walter, dr Tomasz Rajtar, dr Agnieszka Roszkowska, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, dr Justyna Trepka-Starosta . Wypracowany model konsultowali: Hanna Domagała, dr Irena Kleniewska, dr hab. Danuta Rode oraz M. Zamiela-Kamińska. 

Prezentowana wersja jest opracowaniem po wszechstronnych konsultacjach w PTP oraz w zespołach specjalistów opiniujących.

Tekst standardów do pobrania