Lista Superwizorów Psychologii Klinicznej Dziecka

Lista Superwizorów Psychologii Klinicznej Dziecka

IMIĘ I NAZWISKO

KONTAKT

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

Magdalena
BARTKOWIAK
certyfikat nr 8

Poznań
tel. 605 241 996
magdela0@poczta.onet.pl

problemy kliniczno-edukacyjne

Monika
BIAŁA
certyfikat nr 4

Warszawa
tel. 22 658-33-35
MonaBi@poczta.wp.pl

problemy kliniczno-edukacyjne

Waldemar
BUDZIŃSKI
certyfikat nr 9

Akademia Medyczna w Gdańsku
Samodz. Pracownia Psychologii Medycyny
al. Zwycięstwa 42, 80-210 Gdańsk
tel. 58 349 15 55
wbudzin@amg.gda.pl

dziecięce zaburzenia psychiczne oraz problemy dzieci chorych somatycznie

Maria
BUTSCHER
certyfikat nr 10

Kraków
tel. 12 266 06 38
tel. 604 548 470
maria-butscher@go2.pl

problemy dzieci chorych somatycznie

Barbara
CHUCHACZ
certyfikat nr 11

Kraków

dziecięce zaburzenia psychiczne

Marta
CZUBA-PIETRZYK
certyfikat nr 40

Kraków
tel. 532 649 402
marta.pietrzyk@gazeta.pl

problematyka wczesnej interwencji

Małgorzata
DĄBROWSKA
certyfikat nr 12

Warszawa

problematyka wczesnej interwencji

Milena
GRACKA-TOMASZEWSKA
certyfikat nr 14

Wydział Psychologii UW
Ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
tel. 22 55 49 772
tel. 608 796 905
milena@engram.psych.uw.edu.pl

dziecięce zaburzenia psychiczne

Joanna
GROCHOWSKA
certyfikat nr 15

Warszawa
tel. 501 580 011
joanna_grochowska@poczta.onet.pl

dziecięce zaburzenia psychiczne

Iwona
GRZEGORZEWSKA
certyfikat nr 42
ważny do 16.03.2023

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytut Psychologii Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra, ul. Drzewna 13
tel. 607 030 805
ia.g@interia.pl

 

Anna
JAKUBOWSKA-WINECKA
certyfikat nr 16

Warszawa
Zakład Psychologii Medycznej AM
aniajakwin@poczta.onet.pl

problemy dzieci chorych somatycznie

Anna
KALMAN
certyfikat nr 17

Warszawa
Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna nr 3
Al. Wojska Polskiego 36
Tel. 22 839 48 67

problemy kliniczno-edukacyjne

Grażyna
KMITA
certyfikat nr 18

Warszawa

problematyka wczesnej interwencji

Małgorzata
KOŁODZIEJEK
certyfikat nr 19

Warszawa
tel. 501 087 247
m.kolodziejek@wp.pl

dziecięce zaburzenia psychiczne

Józef
KOSK
certyfikat nr 20

Kraków
jozefkosk@poczta.onet.pl

dziecięce zaburzenia psychiczne

prof. dr hab.
Małgorzata
KOŚCIELSKA
certyfikat nr 1

Instytut Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
ul. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz
tel. 52 370 84 18, sekr. 52 370 84 02
psyche@ab-byd.edu.pl

wszystkie zakresy psychologii klinicznej dziecka

Zofia
KRÓL
certyfikat nr 22

Pracownia Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży WUM
ul. Działdowska 1, Warszawa
tel. 22 45 23 244
zofiakrol@wp.pl

problemy dzieci chorych somatycznie

Małgorzata
LAL-SOBIESKA
certyfikat nr 23

Tychy
tel. 32 219 85 13
lalsobieska@wp.pl

problemy dzieci chorych somatycznie

Joanna
LESSING-PERNAK
certyfikat nr 41

Bydgoszcz
tel. 500 623 090
Joannalessing-pernak@wp.pl
lesperjo@ukw.edu.pl

 

Bogna
MACKIEWICZ
certyfikat nr 24

Warszawa
tel. 22 649 84 25
pracownia@acn.waw.pl

problemy kliniczno-edukacyjne

Elżbieta
MAŁKIEWICZ
certyfikat nr 25

Wrocław
tel. 71 355 50 42
ema@cen.uni.wroc.pl

problemy kliniczno-edukacyjne

dr hab.
Agnieszka
MARYNIAK
certyfikat nr 5

Centrum Zdrowia Dziecka
Zakład Psychologii Klinicznej
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
amaryniak@poczta.wp.pl

neuropsychologia rozwojowa

Ewa
PASZKIEWICZ
certyfikat nr 27

Warszawa
tel. 503 852 223
paszkiewicz@post.pl

dziecięce zaburzenia psychiczne

Zofia
PATELA
certyfikat nr 28

Opole
tel. 77 457 60 70

neuropsychologia rozwojowa

Marzena
PIEKARSKA
certyfikat nr 29

Gdańsk
tel. 58 345 64 11
tel. 602 404 367
macha@multicon.pl

dziecięce zaburzenia psychiczne oraz pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych

Joanna
RADOSZEWSKA certyfikat nr 30

Wydział Psychologii UW
Ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
tel. 22 55 49 772, 22 55 49 743
joanrad@engram.psych.uw.edu.pl

problemy dzieci chorych somatycznie

Marzena
SAMARDAKIEWICZ
certyfikat nr 31

Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM
ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin
tel. 81 71 85 503
psychonk@dsk.lublin.pl

problemy dzieci chorych somatycznie

Katarzyna
SCHIER
certyfikat nr 32

Wydział Psychologii UW
Ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
tel. 22 55 49 761

dziecięce zaburzenia psychiczne oraz problemy dzieci chorych somatycznie

Danuta
SUCHECKA-ZEJDEN
certyfikat nr 33

Poznań
tel. 61 852 06 26
tel. 502 359 505
dannuta@box43.pl

problemy dzieci chorych somatycznie

Małgorzata
ŚWIĘCICKA
certyfikat nr 3

Wydział Psychologii UW
Ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
tel. 22 5549757
swiecicka@post.pl

problemy kliniczno-edukacyjne

Małgorzata
TALARCZYK
certyfikat nr 38

Poznań
tel. 604 226 702
www.system-terapia.pl
talarczyk@psycholog-ambulatorium.pl

dziecięce zaburzenia psychiczne

Beata
TROJAN
certyfikat nr 35

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Chmielowskiego 1, Kraków
tel. 12 430 50 52
tel. 12 636 59 04
tel. 608 253 064
trojan@nawojka.fema.krakow.pl

problemy kliniczno-edukacyjne