Rekomendowane ośrodki szkolące w zakresie psychoterapii

Rekomendowane ośrodki szkolące w zakresie psychoterapii

 1. Laboratorium Psychoedukacji
  ul. Katowicka 18
  03-932 Warszawa
  tel. (22) 617 61 64
  tel. 501 201 490
  www.lps.pl
   
 2. Instytut Analizy Grupowej "RASZTÓW"
  ul. Genewska 9 A
  03-963 Warszawa
  tel. 512 331 067
  www.instytut.rasztow.pl
   
 3. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
  Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej
  ul. Zamoyskiego 56
  30-523 Kraków
  tel. (12) 422 46 69
  www.kcp.com.pl
   
 4. INTRA Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej
  Szkoła Psychoterapii

  ul. Bajana 40
  01-904 Warszawa
  tel. 22 892 00 66
  tel./fax. 22 826 35 34
  www.osrodekintra.pl
   
 5. Polski Instytut Ericksonowski
  ul. Wioślarska 27
  94-036 Łódź
  tel. (42) 688 48 60
  www.p-i-e.pl
   
 6. Ośrodek Psychoterapii Systemowej
  miejsce szkoleń: ul. Chopina13/1, 30-047 Kraków
  adres do korespondencji: ul. Lenartowicza 13/6, 31-138 Kraków
  tel. 509 494 793
  www.terapiarodzin-krakow.pl
   
 7. Instytut Psychologii Zdrowia PTP
  ul. Gęślarska 3
  02-412 Warszawa
  tel. 22 863 87 38
  www.psychologia.edu.pl

  INTEGRACYJNY PROGRAM SZKOLENIA PSYCHOTERAPEUTÓW obejmujący:
  Podyplomowe szkolenie teoretyczno-praktyczne oraz
  Kliniczne szkolenie stażowo-superwizyjne

  Informacje i ankiety dla kandydatów na stronie www.psychologia.edu.pl
   
 8. Ośrodek Szkoleń Systemowych
  ul. Wenecja 3/6-7
  31-117 Kraków
  www.szkoleniasystemowe.pl
   
 9. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
  ul. Sołtysowicka 65A
  51-168 Wrocław
  tel. 575 959 850
  www.psrp.com.pl

 10. Instytut Integralnej Psychoterapii GESTALT
  Pasternik 114
  31-354 Kraków
  www.gestalt.edu.pl