Lista szkoleń w ramach programu PARTNER

LISTA SZKOLEŃ W PROGRAMIE PARTNER

 1. Wrocławska Szkoła Trenerów „Sieć”
 2. Grupa TROP
  • Szkoła Trenerów Biznesu
  • Szkoła Trenerów I stopnia
  • Szkoła Coachów I stopni
  • Psychologiczna Szkoła Liderów  
 3. Śląska Szkoła Trenerów „Gniazdo”
 4. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Centrum Kształcenia Praktycznego :
  • Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej
 5. Fundacja Dzieci Niczyje
  • Studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci
  • Studium diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci
  • Studium dla psychologów – opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci.
 6. Szkoła Trenerów s.c. L.Wieczorek-Tutak
  • Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii
 7. NEGOCJATOR Akademia Treningu i Psychoedukacji w Poznaniu
  Janina Sobczak-Matysiak
  • Akademia Trenera ATUT przygotowująca trenerów warsztatów umiejętności psychospołecznych
 8. Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE w Krakowie
  Jerzy Korzewski
  • Szkoła Trenerów