Aktualność

Zaproszenie na Walne Zebranie Oddziału Terenowego PTP w Lublinie

Szanowna Pani, Szanowny Panie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.09.2022r. o godz. 17.00 (drugi termin 17.15), ​ w PSYCHOSYSTEM ul. Godebskiego 9, 20-045 Lublin odbędzie się Walne Zebranie Oddziału Terenowego PTP w Lublinie w celu wyborów Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTP.

Porządek zebrania:

  1. Wybory Zarządu Oddziału: Przewodniczącego i członków Zarządu Oddziału od 4 do 10 osób oraz Komisji Rewizyjnej od 3 do 5 osób.
  2. Wybory Delegatów Oddziału Terenowego w Lublinie na Walne Zgromadzenie Delegatów PTP – 19 mandatów

Jeśli ktoś z Koleżanek lub Kolegów nie będzie mógł uczestniczyć w zebraniu, a chciałby wziąć udział w podejmowaniu ważnych dla naszego środowiska psychologicznego decyzjach jest proszony o wysłanie oświadczenia zgody na kandydowanie – z zaznaczeniem

  • Kandyduję do Zarządu Oddziału PTP w Lublinie
  • Kandyduję do Komisji Rewizyjnej Oddziału PTP w Lublinie
  • Kandyduję na Delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w W-wie

e-mailem na adres: tpanas@poczta.onet.pl lub lublin@ptp.org.pl do 29 września 2022r.

Przypominamy również o konieczności opłacania składek członkowskich. Z uwagi na konieczność weryfikacji listy członków naszego oddziału, uprzejmie prosimy ​ o opłacenie zaległych składek na konto Oddziału: PKO BP 04 1020 3176 0000 5802 0062 1128 z informacją od kogo i za jaki okres. ​

Serdecznie zapraszamy

Z poważaniem
Zarząd PTP O/Lublin


Więcej aktualności
Szkolenia

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2022-2024

Oddziały

Nowy Zarząd WOT PTP zaprasza członków Oddziału na Nadzwyczajne Walne Zebranie 29 września br.

Oddziały PTP Zarząd Główny

Komunikat Zarządu Głównego dla członków Oddziału PTP w Warszawie