Aktualność

Zaproszenie dla człoków PTP do udziału w międzynarodowym projekcie Global Psychology Learning Institute koordynowanym przez APA  

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jako członek Global Psychology Alliance we współpracy z American Psychological Association zaprasza swoich członków wchodzących w zawód psychologów (w pierwszych 10 latach kariery zawodowej) do udziału w projekcie Global Psychology Learning Leadership Institute.

 

Global Psychology Learning Leadership Institute

Idea projektu

Wsparcie młodych psychologów w przygotowaniu i realizacji projektów w jednym z trzech obszarów:  (1) Zdrowie psychiczne i jakość życia, (2) Nierówności społeczne, (3) Zmiany klimatu oraz  prezentacji rezultatów na Międzynarodowym Szczycie Projektu

Czas trwania projektu: marzec – grudzień 2023

Oferowane wsparcie:

 1. dedykowany mentor z jednego z krajów partnerskich

 2. regularne warsztaty on-line z udziałem ekspertów 

 3. uczestnictwo w cyklicznych wykładach autorytetów światowej psychologii

Termin składania aplikacji: 22 stycznia 2023 roku: https://forms.gle/L6e2JDb9CiGYinJK7 (z każdego kraju mogą dołączyć do projektu 2 osoby)

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie:

 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku nad rozwiązaniami najbardziej aktualnych problemów psychologii

 • Zbudowanie sieci kontaktów - zarówno w grupie młodych badaczy i praktyków jak i uznanych autorytetów

 • Dostęp do najnowszych osiągnięć psychologicznych i projektów realizowanych przez psychologów z całego świata

   

  Osoby do kontaktu z Polski: 

  Beata Krzywosz-Rynkiewicz  beata.krzywosz-rynkiewicz@psych.org.pl 

  Tomasz-Orzechowski  tomasz.orzechowski@psych.org.pl


Więcej aktualności
Placówki PTP Szkolenia

IPZ - STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA PAR

Placówki PTP Szkolenia

IPZ - STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Placówki PTP Szkolenia

OBiUP - Szkolenia Psychologów Badających osoby posługujące się bronią