Aktualność

Stanowisko naukowych towarzystw psychologicznych w sprawie komunikowania o traumie dziecięcej

Zarząd Główny PTP wspólnie z Komitetem Psychologii Polskiej Akademii Nauk i innymi towarzystwami naukowymi apeluje o zachowanie należytej jakości debaty publicznej w sprawie przypadków nadużyć wobec nieletnich. W oparciu o współczesny stan wiedzy naukowej pochodzącej z badań nad traumatycznymi przeżyciami i ich konsekwencjami osobistymi oraz społecznymi wzywamy do poszanowania praw osób z doświadczeniem traumy i kryzysu psychicznego, a zwłaszcza dzieci.

Poniżej pełna treść stanowiska


 


Więcej aktualności
Oddziały

WOT: PsychoZa Ekranem “20 000 gatunków pszczół” 6 grudnia

Nowości w Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Przymierze w superwizji - znaczenie więzi między superwizorem a superwizantem