Aktualność

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2022-2024

COLLEGIUM VERUM W WARSZAWIE ZAPRASZA
NA PODYPLOMOWE
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2022-2024.

STUDIUM TRWA 3 SEMESTRY - 360 g, w weekendy
POCZĄTEK - grudzień 2022 - zgłoszenia do 07.12.2022

Szkolenie spełnia warunki do ubiegania się o rekomendacje PTP trenera I stopnia umiejętności psychospołecznych

Więcej informacji na stronie: www.collegiumverum.pl

 

Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Collegium Verum w Warszawie

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII

Zapraszamy psychologów, pedagogów, wychowawców ze szkół, poradni, placówek opiekuńczo -wychowawczych, resocjalizacyjnych, organizacji pozarządowych oraz trenerów, mediatorów, coachów, nauczycieli, asystentów rodzinnych,studentów oraz wszystkich zainteresowanych aktywnym uczeniem się i doskonaleniem umiejętności pomocy psychologicznej i socjoterapii.

Studia przygotowują do:

  • pracy z pojedynczą osobą (dzieckiem, dorosłym, osobą w grupie terapeutycznej),
  • pracy z dwójką i trójką osób (uczniowie, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, podgrupą w grupie terapeutycznej)
  • pracy z rodziną /mediacji rodzinnych /
  • pracy z grupą /socjoterapeutyczną, psychoedukacyjną, profilaktyczną/ -konstruowania scenariuszy i realizowania zajęć socjoterapeutycznych oraz warsztatów psychoedukacyjnych, profilaktycznych, umiejętności psychospołecznych,
  • systemowej analizy i rozumienia procesów zachodzących w osobie, rodzinie, grupie.

 

Studium oparte jest na metodologii aktywizującej- zapewniając ciągłą pracę nad sobą, nabywanie praktycznych umiejętności pracy z innymi oraz analizowania i refleksji oraz na systemie kształcenia modułowego:

  • działania uczestnika Studium podczas ćwiczeń praktycznych są zbliżone lub identyczne z tymi w pracy zawodowej
  • jednostki modułowe integrują treści kształcenia z różnych dziedzin wiedzy (psychologia kliniczna i rozwojowa, socjologia, teoria komunikacji)
  • proces uczenia się dominuje nad procesem nauczania (uczestnik w trakcie warsztatów samodzielnie prowadzi sesje pracy z jednostką, diadą, triadą, grupą).

Więcej aktualności
Konferencje

Patronat: Konferencja "Rodzice i dzieci w obliczu epidemii lęku"

Placówki PTP Szkolenia

SZKOLENIE PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Różne

Przegląd Psychologiczny z nową punktacją MEiN