Aktualność

OBIUP: SZKOLENIE PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ JESIEŃ 2024

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia "BROŃ"

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje szkolenia dla psychologów prowadzących badania osób pracujących z bronią i kandydatów ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni na podstawie art. 15c z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2022, poz.2516 z późn. zm. Dz.U.) w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2178) Celem szkolenia jest rzetelne przygotowanie kadry psychologów do prowadzenia powyższych badań wg programu zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymagania:
1. tytuł magistra psychologii
2. co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata praktyki w diagnozowaniu, w ostatnim pięcioleciu zatrudnienie na stanowisku psychologa.

Szkolenie będzie odbywać się w 2 etapach:
I etap - wykłady i ćwiczenia praktyczne – trwające 5 – 6 dni,
II etap – trwający 1 dzień warsztatowy dotyczące orzekania połączone z rozmową egzaminacyjną na bazie własnych badań diagnostycznych i przygotowanych orzeczeń.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres tematyczny:
I. Wybrane zagadnienia z metodologii badań będących podstawą orzecznictwa psychologicznego.
II. Psychologiczne aspekty użycia broni i posługiwania się bronią a w tym:
psychologiczne warunki odpowiedzialnego posługiwania się bronią, metody psychologiczne oraz zakres i warunki ich stosowania, omówienie istotnych zagadnień z psychopatologii.
III. Wybrane zagadnienia metodologiczne związane z metodami badającymi wyznaczone obszary: funkcjonowanie poznawcze, ocenę osobowości, w tym funkcjonowanie emocjonalne w trudnych sytuacjach i dojrzałość społeczną.
IV. Zagadnienia etyczno-prawne w tym podstawy prawne orzekania, problemy obrony koniecznej, zakres odpowiedzialności psychologa wydającego orzeczenie.

Zapraszamy na sesję jesienną szkolenia w planowanym terminie:
I etap : 17-18-19-20.X.2024 r.
II etap : 23-24.XI.2024 r.


Zastrzegamy drobne zmiany w terminie.
Termin szkolenia potwierdzamy na 10 dni przed jego rozpoczęciem.
całkowity koszt szkolenia 3 400,00 zł
dla członków PTP koszt szkolenia 3 000,00 zł
możliwość zapłaty w dwóch ratach
Kontakt : obiup@psych.org.pl ; tel. 506 008 599

Wpłatę za szkolenie należy dokonać w pełnej wysokości lub połowę całego kosztu szkolenia na konto:

PTP OBIUP ul. Mickiewicza 64/66 ,01-650 Warszawa Bank PKO Bank Polski S.A.
Nr 86 1020 4900 0000 8602 3393 6040

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie na poniższy adres mailowy danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane zostaną zawarte w przelewie.

W przypadku wycofania przedpłaty, pobieramy opłatę manipulacyjną w wys.150,00 zł
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na email obiup@psych.org.pl
O ostatecznym zakwalifikowaniu na szkolenie zawiadomimy Państwa elektronicznie i przesyłając dokładną informację dotyczącą tej edycji kursu. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane, zostaną elektronicznie powiadomione o możliwości wpisania na listę rezerwową na kolejną edycję szkolenia.


Więcej aktualności
Różne Konferencje

Konferencja z okazji 25-lecia Katowickiego Instytutu Psychoterapii. "Wzrastanie w relacji. Ja, Ty, My."

Oddziały

OT PTP Bydgoszcz: WEBINAR Coś więcej, niż narzędzia. Rola relacji w terapii schematu 20.06.2024r. 16:00

OT PTP Bydgoszcz: WEBINAR Przymierze terapeutyczne jako podstawa skutecznej psychoterapii 13.06.2024r. 19:00