Aktualność

OBiUP - Szkolenia Psychologów Badających osoby posługujące się bronią

Zapraszamy na sesję wiosenną szkolenia w planowanym terminie:

I etap : 20-21-22-23.IV.2023 r.oraz 29.04.2023 r. lub 30.04.2023 r. - online

II etap : 27.05.2023 r. (sobota) lub 28.05.2023 r.(niedziela) -stacjonarnie Warszawa

Termin szkolenia potwierdzamy na 10 dni przed jego rozpoczęciem.

 

Numer kontaktowy: 507 017 578

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia "BROŃ".

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje szkolenia dla psychologów prowadzących badania osób pracujących z bronią i kandydatów ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni na podstawie art. 15c ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2020, poz.955 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2178).

Celem szkolenia jest rzetelne przygotowanie psychologów do prowadzenia powyższych badań wg programu zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymagania:

  1. tytuł magistra na kierunku psychologia
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata praktyki w diagnozowaniu, w ostatnim pięcioleciu zatrudnienie na stanowisku psychologa.

Szkolenie będzie odbywać się w 2 etapach:

  • I etap - wykłady i ćwiczenia praktyczne – trwające 5 – 6 dni (on-line)
  • II etap - trwający 1 dzień warsztatowy dotyczący orzekania połączony z rozmową egzaminacyjną na bazie własnych badań diagnostycznych i przygotowanych orzeczeń.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres tematyczny:

I.Wybrane zagadnienia z metodologii badań będących podstawą orzecznictwa psychologicznego.

II.Psychologiczne aspekty użycia broni i posługiwania się bronią a w tym:
psychologiczne warunki odpowiedzialnego posługiwania się bronią, metody psychologiczne oraz zakres i warunki ich stosowania, omówienie istotnych

III.Wybrane zagadnienia metodologiczne związane z metodami badającymi wyznaczone obszary: funkcjonowanie poznawcze, ocenę osobowości, w tym funkcjonowanie emocjonalne w trudnych sytuacjach i dojrzałość społeczną.

IV.Zagadnienia etyczno-prawne, w tym podstawy prawne orzekania, problemy obrony koniecznej, zakres odpowiedzialności psychologa wydającego orzeczenie.

Zapraszamy na sesję jesienną szkolenia w planowanym terminie:

I etap : 20-21-22-23.IV.2023 r.oraz 29.04.2023 r. lub 30.04.2023 r.  - online

II etap : 27.05.2023 r. (sobota) lub 28.05.2023 r.(niedziela) -stacjonarnie Warszawa

Termin szkolenia potwierdzamy na 10 dni przed jego rozpoczęciem.

 

całkowity koszt szkolenia 3 400,00
dla członków PTP koszt szkolenia 3 100,00
możliwość zapłaty w dwóch ratach

Wpłatę za szkolenie należy dokonać w pełnej wysokości lub połowę całego kosztu szkolenia na konto PTP OBiUP ul. Mickiewicza 64/66, 01-650 Warszawa

Bank PKO Bank Polski S.A.
Nr 86 1020 4900 0000 8602 3393 6040

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie na poniższy adres mailowy danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane zostaną zawarte w przelewie.

W przypadku wycofania przedpłaty, pobieramy opłatę manipulacyjną w wys. 150,00 zł

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na email: obiup.ptp@gmail.com

O ostatecznym zakwalifikowaniu na szkolenie zawiadomimy Państwa elektronicznie i prześlemy dokładną informację dotyczącą tej edycji kursu.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane, zostaną elektronicznie powiadomione o możliwości wpisania na listę rezerwową na kolejną edycję szkolenia.

ZAPRASZAMY


Więcej aktualności
Oddziały

Rozmowa z Aleksandrą Pyrek o świecie osób g/Głuchych

PTP Różne

Przegląd Psychologiczny - kalendarz publikacyjny

Zarząd Główny

Stanowisko naukowych towarzystw psychologicznych w sprawie komunikowania o traumie dziecięcej