Aktualność

Komunikat w sprawie Oddziału PTP w Warszawie


KOMUNIKAT

Od 23 czerwca 2022 r. ustały działania
obecnego Zarządu Oddziału PTP w Warszawie.
Do czasu podjęcia działalności przez nowy Zarząd Oddziału,
we wszelkich sprawach należy kontaktować się
z Biurem Zarządu Głównego PTP.       


Więcej aktualności
Oddziały PTP Zarząd Główny

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w Warszawie

PTP

Żegnamy dr Annę Ciechanowicz

Oddziały PTP Konferencje

Konferencja "Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży ...