Aktualność

Komunikat w sprawie Oddziału PTP w Warszawie


KOMUNIKAT

Od 23 czerwca 2022 r. ustały działania
obecnego Zarządu Oddziału PTP w Warszawie.
Do czasu podjęcia działalności przez nowy Zarząd Oddziału,
we wszelkich sprawach należy kontaktować się
z Biurem Zarządu Głównego PTP.       


Więcej aktualności
Szkolenia

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2022-2024

Oddziały

Zaproszenie na Walne Zebranie Oddziału Terenowego PTP w Lublinie

Oddziały

Nowy Zarząd WOT PTP zaprasza członków Oddziału na Nadzwyczajne Walne Zebranie 29 września br.