Aktualność

Komunikat w sprawie Oddziału PTP w Warszawie


KOMUNIKAT

Od 23 czerwca 2022 r. ustały działania
obecnego Zarządu Oddziału PTP w Warszawie.
Do czasu podjęcia działalności przez nowy Zarząd Oddziału,
we wszelkich sprawach należy kontaktować się
z Biurem Zarządu Głównego PTP.       


Więcej aktualności
Oddziały

WOT: PsychoZa Ekranem “20 000 gatunków pszczół” 6 grudnia

Nowości w Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Przymierze w superwizji - znaczenie więzi między superwizorem a superwizantem