Aktualność

Komunikat w sprawie Oddziału PTP w Warszawie


KOMUNIKAT

Od 23 czerwca 2022 r. ustały działania
obecnego Zarządu Oddziału PTP w Warszawie.
Do czasu podjęcia działalności przez nowy Zarząd Oddziału,
we wszelkich sprawach należy kontaktować się
z Biurem Zarządu Głównego PTP.       


Więcej aktualności
Oddziały

Rozmowa z Aleksandrą Pyrek o świecie osób g/Głuchych

PTP Różne

Przegląd Psychologiczny - kalendarz publikacyjny

Zarząd Główny

Stanowisko naukowych towarzystw psychologicznych w sprawie komunikowania o traumie dziecięcej