Aktualność

IPZ - STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA PAR

Instytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do uczestnictwa w maju 2023 w Studium Pomocy Psychologicznej dla Par

Celem Studium jest profesjonalne przygotowanie do pracy z parami obejmuje 8 sesji - rozwijanie umiejętności i wiedzy niezbędnych w pracy z parami, praca własna dotycząca doświadczeń z byciem w związku (własne zasoby i ograniczenia), metody i techniki pracy, poznanie kluczowych obszarów związanych z pracą z parami.


Szkolenie w Studium Pomocy Psychologicznej dla Par I (seminaria, warsztaty, wykłady).
Zajęcia odbywają się w piątki od 14.00 do niedzieli do 13.30 raz w miesiącu.
Przy przyjęciu na szkolenie pierwszeństwo mają osoby po studiach psychologicznych oraz osoby w trakcie lub po ukończeniu paroletnich szkoleń psychoterapeutycznych. Zapraszamy również osoby, które ukończyły pedagogikę, resocjalizację, socjologię.


Zajęcia rozpoczynają się w maju 2023 r.

Więcej informacji (w tym formularz zapisu) pod linkiem: IPZ


Więcej aktualności
Konferencje

Patronat: Konferencja "Rodzice i dzieci w obliczu epidemii lęku"

Placówki PTP Szkolenia

SZKOLENIE PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Różne

Przegląd Psychologiczny z nową punktacją MEiN